Xu hướng khách hàng

Rhm Asian tìm kiếm và cập nhật xu hướng du lịch của giới trẻ thông qua các phương tiện sẵn có. Với khối lượng data từ nhiều vùng miền trong hệ thống.