Tư vấn đa dạng sản phẩm và Tiết kiệm chi phí

Sản phẩm sẽ được Rhm Asian đa dạng hóa trên các kênh phân phối giúp cho khách sạn sẽ linh động hơn trong việc bán sản phẩm của mình chỉ theo các kênh truyền thống