So sánh và bù đắp thiếu sót

Vấn đề các kênh của khách sạn trong thời gian mới hoạt động hoặc đã hoạt động trong thời gian dài nhưng chưa tối ưu hóa được các phân bổ chức năng. Rhm Asian sẽ tư vấn setup và hỗ trợ miễn phí các kênh của khách sạn.