Responsive OTAs Rate

Linh hoạt trong việc setup Promotion khách sạn theo Analytics, giúp cho khách sạn đạt được doanh thu nền mong muốn. Việc định hướng doanh thu nền đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của khách sạn